Στα μαθήματα με (*) διδάσκεται και ύλη της Γ' Λυκείου.