Η εκπαιδευτική μας ομάδα στόχο έχει την πολύπλευρη στήριξη του μαθητή. Με υπευθυνότητα, μεταδοτικότητα, ενδιαφέρον, έχοντας πίστη και αγάπη για τους νέους.

Προσεγγίζουμε ουσιαστικά τον κάθε μαθητή κατανοώντας τις ιδιαιτερότητές του.

Ασχολούμαστε με τους προβληματισμούς των μαθητών παρέχοντάς τους τα κατάλληλα στηρίγματα.

Αναπτύσσουμε ανθρώπινες και ζεστές σχέσεις μαζί τους μέσα από συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων.

Γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων από τους μαθητές προβαίνοντας σε ενέργειες με τελικό στόχο τη βοήθειά τους.

Καταγράφουμε την πρόοδο των μαθητών και ενημερώνουμε τις οικογένειές τους.

Συγκροτούμε ομοιογενή τμήματα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του μαθήματος και προάγοντας τη συμμετοχή και την άμιλλα μεταξύ τους.

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, τους ενημερώνουμε για την επαγγελματική πραγματικότητα και τις συνθήκες ζωής που θα συναντήσουν στο μέλλον τους.

Και πάνω απ' όλα φροντίζουμε να κρατούν ζωντανά τα Οράματά τους και να αγωνίζονται μέχρι να τα κάνουν πράξη.