(Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 1. Ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων και διαρκής μελέτη.
 2. Προσέλευση των μαθητών στο Φροντιστήριο 5 λεπτά πριν το μάθημα και 15 λεπτά πριν το διαγώνισμα.
  • • Σε περίπτωση καθυστέρησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα - εκτιμώντας ανάλογα - ακόμη και να απαγορεύσει την είσοδο στην αίθουσα.
 3. Υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στα Tests, στα διαγωνίσματα καθώς και στα έκτακτα μαθήματα.
 4. Ένταξη των μαθητών σε τμήμα που θα είναι ανάλογο με τις ιδιαιτερότητές τους, της προσπάθειας και των στόχων τους. Στο πλαίσιο αυτό το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ανακατατάξεις των τμημάτων τον Οκτώβριο, οι οποίες θα στηριχτούν στην μέχρι τότε επίδοση των μαθητών.
 5. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα του Φροντιστηρίου με προσοχή.
 6. Επίσης να σέβονται το χώρο, τους καθηγητές και κυρίως τους συμμαθητές τους, αποφεύγοντας ενέργειες που θα δημιουργούσαν οποιοδήποτε πρόβλημα στο μάθημα ή στις σχέσεις τους.
 7. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στον υπεύθυνο του τμήματός τους για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατήρηση για το Φροντιστήριο.
 8. Οι μαθητές υποχρεούνται να κλείνουν τα κινητά τους κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.
 9. Οι γονείς ενημερώνονται για τις απουσίες των μαθητών καθώς και για την επίδοσή τους σε δύο προγραμματισμένες συναντήσεις. Αναλυτικότερα αυτό περιγράφεται στις εκδηλώσεις του Φροντιστηρίου.
 10. Οι μαθητές απαγορεύεται να καπνίζουν στους χώρους του Φροντιστηρίου και στην είσοδό του.
 11. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μαθητή, αν κρίνει ότι κάτι από τα παραπάνω διαταράσσει την λειτουργία του Φροντιστηρίου.
(B) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται σε δόσεις όπως έχει συμφωνηθεί, με τη διεύθυνση.
 2. Η καθυστέρηση πληρωμής κάποιας δόσης (πλην της τελευταίας) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες.
 3. Η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 30 ΜΑΪΟΥ. Μέχρι τις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ πρέπει να έχει καταβληθεί το 1/2 των ετήσιων διδάκτρων, για την λογιστική και φορολογική τακτοποίηση του Φροντιστηρίου
 4. Το δικαίωμα εγγραφής και το κόστος των φυλλαδίων προκαταβάλλονται στην αρχή του Σχολικού Έτους και μέχρι 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
 5. Μετά την 15η ΑΠΡΙΛΙΟΥ η διακοπή κάποιου μαθήματος δεν μεταβάλλει τα δίδακτρα.
 6. Το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης σε περίπτωση που αθετηθεί η συμφωνία στον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων
(Γ) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Μ.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
24 & 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
15 ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ